Bestel Gids Engelbert – Voor iedereen met een hart voor Engelbert

Gids Engelbert is een zorgvuldig gemaakte reproductie van de originele Engelbertgids uit 1930.

Een greep uit het boekje: ‘Het dorp Engelbert bestond evenals Middelbert reeds in het jaar 1300. Wegens zijn lage ligging had het oudtijds veel van overtstroomingen te lijden. Met het oprichten  van het zijlvest de drie Delfzijlen kwam hierin veel verbetering. De overstroomingen waren hiermee echter nog niet afgeloopen. Bij winterdag ’s avonds luisterde men vaak onder de schoorsteen. Werd dan de torenklok geluid, dan moest alle man aan het werk, want dan was er weer een dijk doorgebroken’.

Éen prent zegt meer dan duizend woorden, zegt een oud spreekwoord. Wat er zooal in Engelbert te zien is, moge uit de illustraties in deze gids blijken.

Verkoopprijs € 7,50, exclusief verzendkosten à € 6,95.

U kunt 1 of meerdere exemplaren van het boek bestellen door onderstaand formulier in te vullen en op de knop “BESTEL” te drukken.

Gids Engelbert – Voor iedereen met een hart voor Engelbert